Hakkımızda

Eğitimde yüksek nitelikli bir performans ya da çıktı temin edebilmek için nitelikli bir eğitim sürecinin işletilmesi ana esaslardandır. Bu bağlamda, eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması, sistematik bir yaklaşım yardımıyla sürekli geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda, üniversitemizde verilen matematik eğitimini, standartları olan, değişime açık ve kendini yenileyebilen bir yapı haline getirmek amacıyla, 2017 yılında Kalkülüs Koordinatörlüğü kurulmuş ve bir sistem oluşturulmuştur. Dünya genelindeki yaygın Kalkülüs eğitimi ve üniversitemizin gereksinimleri göz önünde bulundurularak, geniş bir ders kataloğu hazırlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Kalkülüs Ders Kataloğu üniversiteye girişte farklılık gösteren öğrenci seviyelerinden ve bilim dalı bazında oluşan farklı çıktı beklentilerinden dolayı oluşan ders çeşitliliği gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Kalkülüs Ders Kataloğu, tüm lisans ve önlisans programlarında okutulan ve/veya ihtiyaç duyulan bütün matematik eğitimini karşılayacak bir yapıya sahip olmasının yanı sıra diğer üniversitelere de ilham verecek niteliktedir. 2017 yılında hayata geçen ve Aralık 2021’de güncellenen bu çalışma, üniversitelerin ruhunda var olan sürekli değişim güdüsüyle, süreç içerisindeki deneyimler ve geri dönüşümler doğrultusunda periyodik olarak güncellenerek sürekli geliştirilmektedir.