Kalkülüs Ders Komisyonları

Ders Kodu Ders Adı Komisyon Üyeleri
MAT-152 Kalkülüs II

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YETİM (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet GÜRDAL

Doç. Dr. Barış B. KIRLAR

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ZEYTİNOĞLU

MAT-156 Kalkülüs II

Dr. Öğr. Üyesi Z. Hande TOYGANÖZÜ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah YILMAZ

Prof. Dr. Yılmaz ÇEVEN

MAT-157 Diferansiyel Denklemler

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan UYHAN (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Suna SALTAN

Doç. Dr. Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN

MAT-160 Lineer Cebir

Prof. Dr. Yılmaz ÇEVEN (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Ramazan TÜRKMEN

Doç. Dr. Ulaş YAMANCI

MAT-162 Sayısal Çözümleme

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ZEYTİNOĞLU (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Suna SALTAN

Prof. Dr. Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

MAT-163 Sosyal Bilimciler için Kalkülüs

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇİLOĞLU ŞAHİN (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AYDIN ŞEKERCİ

MAT-164 Kalkülüs III

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YETİM (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Salih AYTAR

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah YILMAZ

MAT-165 Sağlık Bilimleri için Kalkülüs

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇULHA ÜNAL (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Z. Hande TOYGANÖZÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇİLOĞLU ŞAHİN

MAT-172 Kalkülüs II

Dr. Öğr. Üyesi Z. Hande TOYGANÖZÜ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Osman PALANCI

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇİLOĞLU ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇULHA ÜNAL