Hangi Kalkülüs? Ne Kadar Kalkülüs?

Üniversite matematik eğitimi,  bilim dallarının ihtiyaçları, çıktı beklentileri ve üniversiteye giriş aşamasındaki öğrenci seviyelerinin farklılıkları açısından değişiklik arz etmektedir. Aynı fakültedeki bölümlerin beklentileri farklıdır. Örneğin, Endüstri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği öğrencilerinin Kalkülüs eğitimi hem içerik hem de çıktı beklentileri açısından farklıdır. Ayrıca, mesleki anlamda karşılaşacakları fiziksel sistem modelleri farklılık arz etmektedir.

 

Kalkülüs eğitiminin standart hale getirilmesinin temel amaçlarından bir tanesi de eğitim alanındaki ve öğrenci seviyelerindeki farklılıkları algılayabilen çeşitliliğin sunulabilmesidir.

Dünyada kabul görmüş kalkülüs eğitim seviyeleri şunlardır:

  • Kalkülüs’e Giriş (PreCalculus)
  • Kalkülüs (Calculus of one variable)
  • Kalkülüs ve Analitik Geometri (Calculus with Analytic Geometry)
  • Çok Değişkenli Kalkülüs (Multivariable Calculus)
  • İleri Kalkülüs (Advanced Calculus)
  • Ekonomi ve Sosyal Bilimciler için Kalkülüs (Calculus for Business and Social Sciences)
  • Temel Matematik (Collage Algebra) (Meslek Yüksek Okulları için)