Kalkülüs Kaynakçaları

Türkçe yazılmış Kalkülüs kitapları oldukça nadir olmakla birlikte, bu alandaki açık daha çok İngilizceden çeviri olan kitaplar ile karşılanmaktadır. Bu çevirilerin yaygın kullanılanlarından bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Matematik (Kalkülüs), Cilt I, D.G. Zill ve W.S. Wright (Çeviri Editörü: İsmail Naci Cangül), Nobel Yayınları
  • Kalkülüs Kavram ve Kapsam (Diferansiyel ve İntegral Hesap), J. Stewart (Çevirenler: Ş. Alpay, F. Arslan, D. Dönmez, T. Ergenç, E. Keyman, B. Korkmaz, M. Korkmaz, F. Kuzucuoğlu, Z. Nurlu, M. Uğuz), TÜBA Yayınları
  • Thomas Kalkülüs, Cilt 1, G.B. Thomas, M.D. Weir, J.R. Hass (Çeviri Editörü: Mustafa Bayram) Pearson Education Yayıncılık
  • Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders, Cilt I, R.A. Adams, C. Essex, (Çevirenler: Mehmet Terziler, Tahsin Öner) Palme Yayıncılık
  • Kalkülüse Giriş: Grafikler ve Modeller, M.L. Bittinger, J.A. Beecher (Çeviri Editörü: Yusuf Civan), Nobel Yayınları
  • İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için Genel Matematik, M.A. Barnett, M.R. Zeigler, K.E. Byleen (Çeviri Editörü: Arif Sabuncuoğlu), Nobel Yayınları