Sistemin Getirdiği Kazanımlar

1. İçerik ve AKTS Bütünlüğü

Üniversitemizin değişik birimlerinde (Fakülteler, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksek Okulları) aynı kodlu Kalkülüs dersini alan öğrenciler ortak içerikli eğitime tabi tutulmaktadır.  Yeni sistem sayesinde bütünlük sağlanarak eğitim-öğretimde bir standart oluşturulmaktadır.

2. Erişim

Kalkülüs Ders Kataloğuna ilişkin bilgilere http://kalkulus.sdu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3.  Öğretim Elemanları

Matematik Bölümündeki mevcut öğretim elemanlarının üniversitemizdeki ders yükünü karşılayamamaları durumunda, Kalkülüs derslerini vermek üzere; (i) lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini Matematik ve/veya Matematik Eğitimi alanında tamamlayan öğretim elemanlarından, (ii) ilgili birimde Matematik alanında en az 3 (üç) yıl ders vermiş öğretim elemanlarından, (iii) Matematik ve/veya Matematik Eğitimi alanında lisans mezunu olup aynı alanda lisansüstü eğitimini tamamlayan veya devam eden öğretim elemanı dışındaki kişilerden yararlanılır.

4. Ders İzlencesinin Takibi

Aynı kodlu dersi okutan öğretim elemanları, her dönem başında hazırlanan ders izlencesindeki içeriğe ve anlatılacak konulara haftasına göre uymak zorundadır. Bu sayede bir bütünlük ve standart oluşturulmaktadır.

5. Sınavlarda Objektiflik

Kalkülüs ders kataloğundaki aynı kodlu derslerin sınavları ortak yapılır. Sınavlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından kör değerlendirme ile veya Kalkülüs havuzunda aynı kodlu dersi veren başka bir öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek objektiflik en üst düzeyde tutulmaktadır.