Sistemin İşleyişi

1. Üniversite Kalkülüs Koordinatörlüğü:  Koordinatörü Matematik Bölüm Başkanı olmak üzere, toplam 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur.

Görevi:  Üniversite Kalkülüs Koordinatörlüğü, Kalkülüs derslerinin genel uygulama, usul ve esaslarını belirler ve takibini yapar.

 

2. Kalkülüs Komisyonları: Her derse ilişkin Kalkülüs Komisyonu, 1 (bir) üyesi komisyon başkanı olmak üzere Üniversite Kalkülüs Koordinatörü tarafından belirlenen en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşur.

Görevi: Kalkülüs komisyonu, ilgili Kalkülüs dersi için ders izlencesinin hazırlanıp ve/veya güncellenip her eğitim-öğretim yarıyılı başında Öğrenci Yönetim Sistemine (ÖYS) yüklenmesi, sınav program bilgisinin belirlenmesi, sınavların hazırlanması ve sınav itirazlarının değerlendirilmesi gibi genel uygulamaları yürütür.

 

3.  Kalkülüs Dersi Sorumlusu: İlgili bölümdeki Kalkülüs dersi için görevlendirilmiş kişidir.

Görevi: Görevlendirildiği Kalkülüs dersinin sorumlusudur. Dersin komisyonu tarafından alınan kararları, dersi alan öğrencilere duyurur, her dönem başında hazırlanan ders izlencesindeki içeriğe ve anlatılacak konulara haftasına göre uyarak dersi anlatır ve dersin komisyonu tarafından hazırlanan sınavları, belirlenen gün ve saatinde gerçekleştirir.