SDÜ Güncel Matematik Eğitiminin Kısa Bir Değerlendirmesi

Üniversitemizde eğitim-öğretime başladığımız 1992 yılından bu yana çeşitli sebeplerden dolayı (Bologna Süreci, MÜDEK Süreci, vb.) Matematik derslerinin kodları, içerikleri, haftalık ders saatleri ve AKTS değerlerinde, çıktı ve nitelik açısından problemler oluşmuştur. Örneğin, aynı içeriğe sahip bir matematik dersi, birimlerimizde haftalık (T+U) 2+0, 2+1, 3+0, 3+1, 4+0 saat olarak okutulmaktadır.

Bu çalışmanın temel odaklarından bir tanesi, bu farklılıkları ortadan kaldırarak üniversitemizdeki matematik eğitimine hem nitelik hem de nicelik olarak bir standart getirmektir. 2017 yılında Kalkülüs Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan ve Aralık 2021'de güncellenen Kalkülüs Ders Kataloğu, bu hedeflere önemli ölçüde ulaşılmasını sağlamıştır.