Türkiye ve Dünyada Kalkülüs Eğitimi

Dünya genelinde kalkülüs eğitimi, esas olarak türev hesabının Newton ve Leibniz tarafından keşfinin ardından başladığı kabul görse de, bugünkü eğitim format ve anlayışı o kadar eskiye dayanmamaktadır. Bugün itibarı ile modern üniversite eğitiminde ve hatta milli eğitim sisteminde Kalkülüs önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar dünya üniversitelerinde kalkülüs eğitimi standart hale gelmiş olsa da ülkemizde bu eğitim-öğretim anlayışı henüz yaygınlaşmamıştır.

 

Kataloğumuz, dünyadaki ve Türkiye’deki birçok üniversitenin eğitim programları incelenerek hazırlanmıştır. Öğrenci seviyeleri de dikkate alınarak her bölümün ihtiyacını karşılayacak ve hitap edecek tarzda düzenlenmiştir. Hangi bölümde hangi Kalkülüs dersinin okutulacağı, ilgili bölümün ihtiyaçlarına ve öğrenci seviyesine göre kararlaştırılmaktadır.

 

Ülkemizde kalkülüs eğitim imkânı sunan bazı üniversiteler ve ilgili kalkülüs derslerinin detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

 

·      Bilkent Üniversitesi Kalkülüs Kataloğu:
       http://catalog.bilkent.edu.tr/current/dep/dc03.html

 

·      Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kalkülüs Kataloğu:

       http://math.metu.edu.tr/en/course-webpages

 

·      Koç Üniversitesi Kalkülüs Kataloğu:

       https://science.ku.edu.tr/en/departments/mathematics/undergraduate-program/courses/