Yüksek Öğretim Kurumu Üniversite Akreditasyon Çalışmaları ve Kalkülüs Eğitimi

Yüksek Öğretim Kurumu 2000 li yılların başından itibaren Üniversiteler için bir akreditasyon çalışması başlatmıştır. Bu çalışmanın temel hedeflerinden biri, üniversiteler arasında belirli standartların oluşturulmasını temin etmektir. Öngörülen akreditasyon sistemi belirli standartların karşılanmasını sağlayan bir araç olmasının yanında gelişimi destekleyen bir sistem olacaktır.

 

Yüksek nitelikli bir performans ya da çıktı temin edebilmek için nitelikli bir eğitim sürecinin işletilmesi ana esaslardandır. Bu doğrultuda, eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması, sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır.

 

Güncel eğitim yaklaşımlarında üniversiteler arasında ve hatta aynı üniversitenin değişik birimlerinde dahi temel bilgi öğrenimleri arasında farklılıklar bulunmakta, çoğu zaman bu öğrenimler ile ilgili bilgi paketleri görsel değişikliklere uğrasa da, içerik ve nitelik açısından hiç bir değişime uğramamaktadır.

 

Örneğin, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) değerlendirme çıktılarında matematik yeterliliği “Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle mühendislik problemlerini modelleme ve çözümler için uygulayabilme becerisi” ölçütüyle tarif edilmektedir.

 

Bu doğrultuda, üniversitemizde okutulmakta olan bütün matematik derslerinin standart hale getirilmesi, doğru program için doğru ve etkin içeriklerin tespiti ve bu programın doğru bir şekilde yetkin öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi akreditasyon çalışmaları açısından önem arz etmektedir.